Oproepen :

Is er iemand onder u lezers, die het werk van Berry Vincenta zo'n warm hart toedraagt dat u voor haar een nieuwe website wilt maken?
Dit zou fantastisch zijn.Een WONDER?????                                                                                                            
Frankrijk ...daar zouden we zo graag, al vele jaren, een eigen plekje willen hebben. Waar we ons kunnen terugtrekken om nieuwe cursussen te bedenken, om inspiratie op te doen, nieuwe ideeen voor de kunst en om te schilderen en/of te beeldhouwen.
Gewoon lekker voor onszelf!
Is er iemand onder de lezers die dit voor ons kan realiseren?Iemand die ons werk een warm hart toedraagt en genoeg financiele middelen heeft om ditvoor ons te doen?
We weten dat er soms wonderen gebeuren. We weten dat je  moet blijven geloven in je dromen. En dat is wat we nu doen door er mee naar buiten te komen.                 

OPROEP  Vertalen teksten in het Frans en Duits

Er zijn nu zoveel teksten via Berry doorgekomen, dat we het fijn zouden vinden als iemand zich zou willen inzetten om ze in de Franse en Duitse taal te vertalen.

De inhoud van de teksten zijn ons inziens niet alleen bestemd voor Nederland maar voor een veel groter gebied. Deze heftige tijd waarin we nu allemaal op aarde leven en mee moeten zien om te gaan vraagt om veel materiaal die ons door de Kosmische begeleiding gegeven wordt op uitgebreide schaal te publiceren.

Wie wil zich hiervoor vrijwillig inzetten en heeft daarvoor de benodigde talenkennis in huis??


Als u wilt reageren op een oproep, klikt u dan op de 'Contact button' om een e-mail te sturen.